Podmiot

Spółka S4C Operator szanuje prawo do prywatności, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Interesantów przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Klientom  poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa,
w tym zgodności z :
– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
– Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Administrator

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

S4C Operator Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 WARSZAWA
email: biuro@s4coperator.pl

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora ochrony danych w spółce S4C Operator pełni:
Magdalena Banaś-Barcikowska
email: magdalena.banas-barcikowska@mcx.pl

Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
– publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
– nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
– nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych
w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:
– zarządzania Serwisem;
– stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
– imię i nazwisko;
– adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
– numer telefonu;
– adres i nazwa firmy;
– treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. obsłużenie zamówienia publikacji)

Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania.

Prawa użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:
– dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie  danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy

Wykorzystanie plików Cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
– „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
– „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
– „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
– „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
– „własne” – zamieszczane przez Serwis;
-„analityczne” – po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony oraz by mierzyć, nie identyfikując Twoich danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych. Miedzy innymi, przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis. Te działania pozwalają nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości strony, by w jak największym stopniu odpowiadała ona potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Zmiana warunków

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.